Ký kết Hợp Tác Với Trường Cao Đẳng Đại Việt Sài Gòn

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn

Đây là hoạt động thường niên mà Công ty chúng tôi tham dự nhằm xây dựng mối quan hệ giữa đơn vị đào tạo nhân lực- nhà trường và Công ty chúng tôi nhằm thu hút nguồn nhân lực.

Thay mặt cho Công ty ông Nguyễn Đức Tín Giám đốc Công ty và TS Lê Lâm, Hiệu trưởng Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác.

Theo biên bản hợp tác, hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác trong việc giới thiệu các chương trình thực tập cho sinh viên, áp dụng mô hình hợp tác nhà trường – doanh nghiệp. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – THIẾT BỊ TÍN PHÁT cũng cam kết sẽ hỗ trợ cung cấp thông tin việc làm cho sinh viên Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn sau khi tốt nghiệp.

Giám Đốc CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI – THIẾT BỊ TÍN PHÁT (phải) ký kết hợp tác với lãnh đạo nhà trường.

.
.
.
.